Nuñez Torrón Asesores

Axudas programa bono das persona autónomas 2024.

Blog

60% da actividade subvencionable, máximo 7.000 € por beneficiario.
Serán subvencionables:
– Compra de maquinaria.
– Compra/instalación para a mellora da eficiencia enerxética
– Utensilios e ferramentas.
– Reforma do local de negocio: debe aportarse unha factura antes e despois da reforma.
-Equipamento informático (tabletas, ordenadores, escáner, etc, non se subvencionan móbiles e smartphones).
Equipamento de oficina/negocio
-Rótulos
– Aplicacións informáticas, webs, apps, redes sociais.
– Deseño de marca


SUBVENCIONANSE OS GASTOS REALIZADOS E PAGADOS DENDE O 1 DE XANEIRO DE 2024 ATA A DATA DE SOLICITUDE, XUSTIFICADOS MEDIANTE FACTURA E DOCUMENTO BANCARIO.

BENEFICIARIOS:

Autónomos de alta no RETA ou mutualidade de colexio profesional con antigüidade superior a 42 meses ininterrompidos desempeñando a actividade empresarial/profesional cun rendemento neto inferior a 50.000 € e facturación mínima anual de 12.000 €, ive incluido (irpf 2022). O domicilio fiscal ten que estar en Galicia.

Tamén a poderán solicitar as sociedades e comunidades de bens que teñan unha persoa societaria que cumpra o requisito de antigüidade, facturación mínima de 12.000 € e base impoñible do imposto de sociedades de 2021 inferior a 50.000€. Non puido ser beneficiaria das 5 últimas convocatorias.

PRAZO

O prazo ábrese o 29 de xaneiro de 2024 e rematará o 30 de setembro de 2024.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir al contenido